Welkom bij kinderdagverblijf 't Kapoentje!

WelkomKinderdagverblijf 't Kapoentje in Sint-Genesius-Rode is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.
Dit betekent dat ons kinderdagverblijf voldoet aan de eisen die de overheid stelt en onder permanente begeleiding van Kind en Gezin werkt.

't Kapoentje is lid van het Vlaams Welzijnsverbond (VWV), dat deel uitmaakt van Caritas Catholica Vlaanderen. Het kinderdagverblijf werkt vanuit een christelijke visie op zorg en opvoeding en volgens de opvattingen van het VWV over kwaliteitsvolle kinderopvang.

De specifieke taak van 't Kapoentje en de belangrijkste werkingsprincipes zijn vastgelegd in de opdrachtverklaring van het kinderdagverblijf, die u terugvindt op de pagina ‘visie'.
Voor meer informatie hierover kunnen de ouders terecht bij mevrouw Carina Stroolens, directeur.

Organiserend bestuur en dagelijkse leiding

Kinderdagverblijf 't Kapoentje is een organisatie van de VZW CONSOLATA REGIO RODE.
Briefwisseling voor het organiserend bestuur dient gericht te worden aan de voorzitter:

De Heer DE GREEF
Kloosterweg 1
1640 SINT-GENESIUS-RODE

Carina Stroolens is aangesteld als directeur voor de VZW Consolata Regio Rode; de dagelijkse leiding over kinderdagverblijf ‘t Kapoentje is in haar handen.
Zij coördineert er de activiteiten, heeft de leiding over het personeel en onderhoudt het contact met het publiek en de externe instanties.

Mevrouw Stroolens is te bereiken in het kinderdagverblijf:
Maandag, woensdag en vrijdag (telkens 7-13u), dinsdag (12-18u) en donderdag (9-18u).

Bij afwezigheid van de verantwoordelijke nemen Caro Rondou de dienst waar.
Caro Rondou, pedagogisch coördinator, is te bereiken op dinsdag en donderdag (telkens 8-15u30u) of vrijdag (12-18u).

Algemeen werkkader

't Kapoentje biedt kinderopvang in groep voor kinderen van 0 tot 3 jaar en dit van maandag tot vrijdag tussen 7 en 18u.

Volgens het opnamebeleid van ‘t Kapoentje geven wij voorrang aan kinderen afkomstig uit kansarme milieus, kinderen die gedomicilieerd zijn in Sint-Genesius-Rode, kinderen die al een broertje of zusje in ons kinderdagverblijf hebben en kinderen met werkende ouders.

De dienstverlening omvat de verzorging en de opvoedkundige begeleiding van de kinderen.
't Kapoentje wilt een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

Om dit te verwezenlijken werkt 't Kapoentje volgens een opvoedkundig model. Dit omschrijft wat de begeleiding beoogt en hoe het kinderdagverblijf deze opvoedkundige opdracht in de omgang met de kinderen tracht waar te maken. Bijzondere aandacht gaat naar de sociale ontplooiing en de zelfredzaamheid.

De directie en het personeel willen nauw samenwerken met de ouders. Zij verstrekken de ouders alle informatie over de dienstverlening en het opvoedkundig model en houden hen doorlopend op de hoogte van de vorderingen van hun kind. Er is regelmatig overleg. Het kinderdagverblijf organiseert jaarlijks een ouderbijeenkomst.

De ouders geven het kinderdagverblijf alle inlichtingen die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van het kind. Zij kunnen met hun vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten terecht bij de begeleiders van hun kindje.

Kinderdagverblijf 't Kapoentje is gelegen in een rustige omgeving op wandelafstand van verschillende scholen. Aan de achterzijde is een ruime parking voorzien voor een dertigtal auto's. Er is ook een tuin aanwezig.

De tarieven van ons kinderdagverblijf zijn wettelijk vastgelegd en worden bepaald op basis van het aanslagbiljet van de belastingen.

U wenst opvang voor uw kindje in ons kinderdagverblijf? Download dan hier het formulier en stuur het ingevuld naar ons terug.
Wanneer er een plaatsje is, wordt u dan door ons gecontacteerd.
Wij raden u aan om zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen.

 

SLUITINGSDAGEN 2018

 

Kerstvakantie tot en met zondag 07/01/2018

Woensdag 14/03/2018 Studiedag personeel
Maandag 02/04/2018 Paasmaandag
Maandag 30/04/2018 Brugdag
Dinsdag 01/05/2018 Betaalde feestdag
Donderdag 10/05/2018 Betaalde feestdag
Vrijdag 11/05/2018 Brugdag
Maandag 21/05/2018 Betaalde feestdag
Vrijdag 22/06/2018 Teamdag

Zomervakantie van maandag 9/07/2018 tot en met vrijdag 27/07/2018

Woensdag 15/08/2018 Betaalde feestdag
Donderdag Brugdag
Vrijdag 17/08/2018 Brugdag
Zaterdag 22/09/2018 50 JAAR KAPOENTJE
Maandag 24/09/2018 Gesloten (recup Feest 50 jaar)
Donderdag 01/11/2018 Betaalde feestdag
Vrijdag 02/11/2018  Recup Betaalde feestdag (11/11) 
Vrijdag 23/11/2018  Studiedag 

Kerstvakantie vanaf vrijdag 24/12/2018 tot en met zondag 06/01/2019

SLUITINGSDAGEN 2017

 

Woensdag    22/03/2017 Sudiedag personeel
Vrijdag 14/04/2017 Paasverlof
Maandag 17/04/2017 Paasmaandag
Maandag 01/05/2017 Feest van de arbeid
Donderdag 25/05/2017 O.H.Hemelvaart
Vrijdag 26/05/2017 Brugdag
Vrijdag 02/06/2017 Teamdag
Maandag 05/06/2017 Pinkstermaandag

Zomervakantie vanaf maandag 10/07/2017 tot en met vrijdag 28/07/2017

 

Maandag 14/08/2017 Brugdag     
Dinsdag 15/08/2017 O.L.V. Hemelvaart
Zondag       01/10/2017        KNABBEL EN BABBEL
Maandag 02/10/2017 Rec. Knabbel en Babbel
Woensdag 01/11/2017 Allerheiligen
Donderdag 02/11/2017 rec. Wapenstilstand
Vrijdag 03/11/2017 Brugdag
Vrijdag 24/11/2017 Studiedag

Kerstvakantie vanaf maandag 25/12/2017 tot en met zondag 07/01/2018