Activiteiten waarbij uw kindje iets bijleert

Kinderdagverblijf ’t Kapoentje  - Nieuws 't Kapoentje werkt volgens een opvoedkundig model. Dit omschrijft wat de begeleiding beoogt en hoe het kinderdagverblijf deze opvoedkundige opdracht in de omgang met de kinderen tracht waar te maken. Bijzondere aandacht gaat naar de sociale ontplooiing en de zelfredzaamheid.

Individuele noden

De ouders geven het kinderdagverblijf alle inlichtingen die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van het kind. Zij kunnen met hun vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten in Sint-Genesius-Rode terecht bij de begeleiders van hun kindje.

 

Sluitingsdagen 2019

Kerstvakantie tot zondag 6/01/2019

 • Woensdag 20/03/2019: Studiedag personeel
 • Maandag: 22/04/2019: Paasmaandag
 • Woensdag 01/05/2019: Betaalde feestdag
 • Donderdag 30/05/2019: Betaalde feestdag
 • Vrijdag 31/05/2019: Brugdag
 • Maandag 10/06/2019: Pinkstermaandag
 • Vrijdag 21/06/2019: Teamdag

Zomervakantie van donderdag 11/07/2019 tot en met vrijdag 2/08/2019

 • Donderdag 15/08/2019: Betaalde feestdag
 • Vrijdag 16/08/2019: Brugdag
 • Maandag 07/10/2019: Gesloten (pannenkoeken & wafels bakken)
 • Vrijdag 01/11/2019: Betaalde feestdag
 • Maandag 11/11/2019: Betaalde feestdag
 • Vrijdag 15/11/2019: Studiedag

Kerstvakantie vanaf maandag 23/12/2019 tot en met zondag 05/01/2020

SLUITINGSDAGEN 2020

Kerstvakantie tot zondag 05/01/2020

 • Woensdag 18/03/2020: Studiedag personeel
 • Maandag: 13/04/2020: Paasmaandag en dinsdag 14/04/2020 tot en met vrijdag 17/04/2020: Paasverlof    
 • Vrijdag 01/05/2019: Betaalde feestdag
 • Donderdag 21/05/2020: Betaalde feestdag
 • Vrijdag 22/05/2020: Brugdag
 • Maandag 01/06/2020: Pinkstermaandag
 • Vrijdag 05/06/2020: Teamdag

Zomervakantie van maandag 13/07/2020 tot en met vrijdag 31/07/2020

 • Maandag 17/08/2020: Betaalde feestdag 15/08/2020
 • Vrijdag 30/10/2020: Studiedag
 • Maandag 02/11/2020: Betaalde feestdag 1/11/2020
 • Woensdag 11/11/2020: Betaalde feestdag

Kerstvakantie vanaf maandag 21/12/2020 tot en met zondag 03/01/2021

 

VACATURES 

VZW Consolata regio Rode, kinderopvang

zoekt voor Tinkelbel :

Enthousiaste leidinggevende in een erkend kinderdagverblijf (K&G)

Voltijdse betrekking van onbepaalde duur

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het sociale en pedagogische beleid van het kinderdagverblijf, voor de dagelijkse coördinatie. Je geeft leiding aan kindbegeleiders en zorgt ervoor dat de taken correct worden uitgevoerd. Je staat eveneens mee in voor de verzorging en begeleiding van kinderen van 0 tot 3 jaar. Bovendien ben je verantwoordelijk voor administratieve en financiële taken alsook voor de kwaliteit en  het pedagogisch beleid binnen het kinderdagverblijf.

Gewenst profiel :

Diploma bachelor in een menswetenschappelijke richting. Relevante beroepservaring en kennis van het nieuwe decreet zijn een pluspunt.

 • Je hebt kennis van de ontwikkelingspsychologie van het jonge kind
 • Je bent kindvriendelijk, flexibel, positief ingesteld, stressbestendig
 • Je bent zelfstandig, neemt initiatief en hebt zin voor verantwoordelijkheid
 • Je hebt organisatietalent en bent in staat om leiding te geven en te coördineren
 • Je kan omgaan met conflicten
 • Je hebt kennis van word, excel, outlook
 • Je hebt een goed kennis van het Nederlands (gesproken en geschreven)
 • Je beschikt over een uittreksel uit het strafregister (model 2)

 Jobinhoud :

 • Bereid zijn om de doelstellingen en de visie van de VZW te onderschrijven en te realiseren
 • Er is een nauwe samenwerking met de directeur , de leidinggevende van het ander kinderdagverblijf en de pedagogisch coach
 • Teamgericht leiderschap geven t.a.v. de personeelsleden
 • In samenwerking met de directeur zorgen voor aanwerving van nieuwe personeelsleden
 • Coördineren van het team en leiden van team- en personeelsvergaderingen
 • Je maakt evaluaties en houdt functioneringsgesprekken
 • Je volgt de inkomsten en de uitgaven van het Kinderdagverblijf nauwgezet op, dit in samenwerking met de directeur en de boekhouder.
 • Je onderhoud contacten met ouders, collega’s, kinderen, leveranciers en officiële instanties
 • Je volgt de administratieve verplichtingen op t.o.v. ouders, personeel en officiële instanties.

 Aanbod en voordelen :

 • Een contract van onbepaalde duur , voltijdse jobtime
 • Verloning volgens barema B1b.
 • Je krijgt de kans om in overleg met de directeur opleiding en bijscholing te volgen
 • Je kan starten begin 2020.

 Tewerkstellingsadres :

Gehuchtstraat 166 te 1640 Sint-Genesius-Rode

 Kandidaatstelling :

Gemotiveerde brief/mail met CV naar

kapoentjerode@gmail.com of op het adres Kloosterweg 1 te 1640 Sint-Genesius-Rode t.a.v. Mevr. C Stroolens

Kandidatuur kan gesteld worden tot 15 november 2019.

De sollicitatiegesprekken zullen in de week van 2 december 2019 plaats vinden.

Voor bijkomende inlichtingen kan u zich wenden tot Carina Stroolens  op het nummer 02/380.20.69

 

VZW Consolata regio Rode, kinderopvang

Zoekt voor beide kinderdagverblijven:

Pedagogisch coach, deeltijdse betrekking van onbepaalde duur

 Als pedagogisch coach werk je onder de leiding van de directeur en ben je  verantwoordelijk voor het pedagogische beleid van 2 kinderdagverblijven, in nauwe samenwerking met de leidinggevenden.

 Gewenst profiel :

Diploma bachelor in een pedagogische richting. Relevante beroepservaring en kennis van het nieuwe decreet (pedagogische) zijn een pluspunt.

 • Je hebt kennis van de ontwikkelingspsychologie van het jonge kind
 • Je bent kindvriendelijk, flexibel, positief ingesteld, stressbestendig
 • Je bent zelfstandig en neemt initiatief
 • Je hebt organisatietalent en bent in staat te coördineren en personeel te begeleiden i.v.m. het pedagogisch aspect
 • Je hebt kennis van Ziko, Ziko-Vo, Memo-Q, ….
 • Je hebt kennis van word, excel, outlook
 • Je hebt een goed kennis van het Nederlands (gesproken en geschreven)
 • Je beschikt over een uittreksel uit het strafregister (model 2)

 Jobinhoud :

 • Kindbegeleiders ondersteunen en begeleiden i.v.m. het pedagogisch aspect
 • Bereid zijn te werken in 2 locaties ( liggen op 5 min van elkaar)
 • Je volgt de administratieve verplichtingen op t.o.v. ouders en personeel
 • Je ondersteunt de leidinggevenden bij het kwaliteitshandboek, preventie ed.

 Aanbod en voordelen :

 • Een contract van onbepaalde duur , deeltijdse jobtime, 60% te presteren in 3 of 4 dagen per week (bespreekbaar)
 • Verloning volgens barema MV1.
 • Je krijgt de kans om in overleg met de directeur opleiding en bijscholing te volgen
 • Je kan starten begin 2020.

 Tewerkstellingsadres :

Kloosterweg 1 te 1640 Sint-Gensius-Rode en

Gehuchtstraat 166 te 1640 Sint-Genesius-Rode

 Kandidaatstelling :

Gemotiveerde brief/mail met CV naar

kapoentjerode@gmail.com of op het adres Kloosterweg 1 te 1640 Sint-Genesius-Rode t.a.v. Mevr. C Stroolens

Kandidatuur kan gesteld worden tot 15 november 2019.

De sollicitatiegesprekken zullen in de week van 2 december 2019 plaats vinden.

Voor bijkomende inlichtingen kan u zich wenden tot Carina Stroolens  op het nummer 02/380.20.69